Zarząd Parlamentu Studentów

Filip Wiktor Ogonowski
Przewodniczący Zarządu Parlamentu Studentów
Daniel Lewandowski
Wiceprzewodniczący Zarządu ds. Stypendiów i Pomocy Materialnej
Łukasz Świerczyński
Wiceprzewodniczący Zarządu ds. Organizacji
Przemysław Biernacki
Członek Zarządu ds. Jakości Kształcenia i Praw Studenta
Krystian Cieślak
Członek Zarządu ds. Współpracy Międzynarodowej i Mobilności
Michał Gogół
Członek Zarządu ds. Kontaktu z Partnerami Zewnętrznymi
Jurand Kołodziej
Członek Zarządu ds. Promocji
Dawid Stanasiuk
Członek Zarządu ds. Działalności Studenckiej
Magdalena Ziemlińska
Członek Zarządu ds. Kultury
Pełnomocnik Zarządu ds. Juwenaliów
Magdalena Grałek
Pełnomocnik Zarządu ds. WISS