TWOJA PRZEGLĄDARKA JEST NIEAKTUALNA.

Wykryliśmy, że używasz nieaktualnej przeglądarki, przez co nasz serwis może dla Ciebie działać niepoprawnie. Zalecamy aktualizację lub przejście na inną przeglądarkę.

Radio LUZ
Samorząd Studencki Politechniki Wrocławskiej

Stypendium Socjalne w zwiększonej kwocie

Stypendium Socjalne w zwiększonej kwocie

W związku z nowelizacją ustawy o szkolnictwie wyższym, zostaje zlikwidowane stypendium mieszkaniowe oraz stypendium na wyżywienie. Każdy student studiów stacjonarnych, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki, jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie.

Student studiów stacjonarnych może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej również z tytułu zamieszkania z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem studenta w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki.

Dla kogo?

Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości może otrzymać:

  • Student studiów stacjonarnych znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki, jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie.
  • Student studiów stacjonarnych z tytułu zamieszkania z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem studenta w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki.
Komu nie przysługuje

Studentom, których stałe miejsce zamieszkania położone jest na terenie  miast, gmin i powiatów, wymienionych w załączniku nr 4 nie przysługuje stypendium w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki.

Kategorie i stawki stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości

przechwytywanie2.png

Z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki. Stawki zostaną ogłoszone do 31 października.

Niezbędne dokumenty

Te same, które wymagane są do otrzymania stypendium socjalnego, dodatkowo jednak potrzebny jest dokument poświadczający miejsce stałego zamieszkania wnioskodawcy (np. ksero dowodu osobistego wnioskodawcy) oraz dokument poświadczający miejsce tymczasowego zamieszkania w miejscu studiów. Może to być któryś z poniższych dokumentów:

  • Wniosek o stypendium socjalne,
  • Opinia właściwego klubu, związku lub organizacji sportowej, w ramach której student brał udział we współzawodnictwie,
  • Karta mieszkańca akademika,
  • Ksero umowy najmu, w przypadku wynajmowania stancji,
  • Oświadczenie, pod odpowiedzialnością karną, o wynajmowaniu pokoju, z podaniem dokładnego adresu (Wzór oświadczenia pod odpowiedzialnością karną).
Terminy

Wnioski o stypendium socjalne w zwiększonej kwocie można składać przez cały rok akademicki.

Gdzie składać

Wnioski należy składać w Dziale Pomocy Socjalnej dla Studentów i Doktorantów 

Odwołanie

Jeśli decyzja wydziałowej Komisji Stypendialnej jest negatywna, lub też niesatysfakcjonująca z innych względów, można złożyć odwołanie do Odwoławczej Komisji Stypendialnej. Odwołanie należy składać w dziekanacie swojego wydziału. Termin na złożenie odwołania to 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Nasza strona jest niesamowita i używa cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili.

Akceptuję