Zarząd Parlamentu Studentów

Filip Wiktor Ogonowski
Przewodniczący Zarządu Parlamentu Studentów
Magdalena Grzegorzewska
Wiceprzewodnicząca Zarządu ds. Działalności Studenckiej
Kornel Flaga
Członek Zarządu ds. Kultury
Martyna Adamczyk
Członek Zarządu ds. Promocji
Szymon Połczyński
Członek Zarządu ds. Organizacji
Kacper Pietrzyk
Członek Zarządu ds. Informatyzacji