TWOJA PRZEGLĄDARKA JEST NIEAKTUALNA.

Wykryliśmy, że używasz nieaktualnej przeglądarki, przez co nasz serwis może dla Ciebie działać niepoprawnie. Zalecamy aktualizację lub przejście na inną przeglądarkę.

Radio LUZ
Samorząd Studencki Politechniki Wrocławskiej

Rady Mieszkańców

Rady Mieszkańców

Rada Mieszkańców domu studenckiego to jeden z organów Samorządu Studenckiego. Organ ten jest wybierany na 2 letnią kadencje i w jego skład wchodzi trzech studentów zamieszkujących w danym akademiku.

Poniżej znajdziesz Prawa Rad Mieszkańców oraz kontakt do Rady Mieszkańców swojego akademika.

Prawa Rady Mieszkańców wynikające z Regulaminu mieszkańca domu studenckiego Politechniki Wrocławskiej oraz Zasad zamieszkiwania w domach studenckich Politechniki Wrocławskiej:

 1. Jeżeli mieszkaniec nie przyjmuje ustaleń kierownika domu studenckiego w zakresie odliczenia od kaucji, ustalenia wartości szkód dokonuje komisja w składzie: kierownik domu studenckiego oraz przedstawiciel studentów delegowany przez Radę Mieszkańców. Komisja sporządza protokół na piśmie
 2. Wartość szkody zgodnie z wyceną oraz sposób jej naprawienia określa kierownik domu studenckiego, po zasięgnięciu opinii Rady Mieszkańców.
 3. Ustalenie stopnia odpowiedzialności poszczególnych mieszkańców za szkody wyrządzone w mieniu domu studenckiego dokonuje kierownik domu studenckiego po zapoznaniu się z opinią Rady Mieszkańców.
 4. W uzasadnionych przypadkach kierownik domu studenckiego w obecności przedstawiciela Rady Mieszkańców lub innego mieszkańca domu studenckiego, a w razie niemożności – innego pracownika Działu Domów Studenckich, ma prawo dokonania kontroli w pokoju (module) pod nieobecność mieszkańców. O fakcie tym winien niezwłocznie powiadomić zainteresowanych.
 5. Zgodę na zorganizowanie imprezy o charakterze prywatnym tylko dla mieszkańców domu studenckiego, w godzinach ciszy nocnej daje kierownik domu studenckiego w porozumieniu z Radą Mieszkańców.
 6. Kierownicy domów studenckich w porozumieniu z Radą Mieszkańców przekazują do Działu Pomocy Socjalnej dla Studentów i Doktorantów oraz Działu Domów Studenckich do 31 maja wykaz osób, które nie powinny kontynuować zamieszkania w domu studenckim ze względu na niewłaściwe.
 7. Zasady rezerwacji na nadchodzący rok akademicki ustala kierownik domu studenckiego w porozumieniu z Radą Mieszkańców w terminie do dnia 15 czerwca i przekazuje do wiadomości Dyrektorowi Działu Domów Studenckich, Kierownikowi Działu Pomocy Socjalnej dla Studentów i Doktorantów oraz Dyrektorowi Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego.
 8. Wykwaterowania, o którym mowa w ust. 3 dokonuje komisja powołana przez kierownika domu studenckiego. W skład komisji, poza kierownikiem domu studenckiego jako przewodniczącym, wchodzi przedstawiciel rady mieszkańców domu studenckiego, a w razie braku takiego przedstawiciela – inny pracownik Działu Domów Studenckich.
Rada Mieszkańców Domu Studenckiego T-2

e-mail: Rada.Mieszkancow.T-2@samorzad.pwr.edu.pl

Skład: 

 1. Anna Ostrowska W-5,
 2. Michał Łaski W-10, 
 3. Agnieszka Wytrych W-3
Rada Mieszkańców Domu Studenckiego T-3

e-mail: Rada.Mieszkancow.T-3@samorzad.pwr.edu.pl

Skład: 

 1. Magdalena Wojtyniak W-13 - Przewodnicząca Rady,
 2. Grzegorz Górszczyk W-5,
 3. Piotr Sadłowski W-5
Rada Mieszkańców Domu Studenckiego T-4

e-mail: Rada.Mieszkancow.T-4@samorzad.pwr.edu.pl

Skład: 

 1. Tomasz Janik W-3,
 2. Dariusz Kątnik W-9,
 3. Jerzy Kiedrowski W-10
Rada Mieszkańców Domu Studenckiego T-6

e-mail: Rada.Mieszkancow.T-6@samorzad.pwr.edu.pl

Skład: 

 1. Małgorzata Kozłowska W-1,
 2. Paweł Różek W-8,
 3. Albert Radaszewski W-11,
Rada Mieszkańców Domu Studenckiego T-9

e-mail: Rada.Mieszkancow.T-9@samorzad.pwr.edu.pl

Skład: 

 1. Grzegorz Łoziński,
 2. Grażyna Piechowiak W-3,
 3. Aleksandra Quirini W-9
Rada Mieszkańców Domu Studenckiego T-15

e-mail: Rada.Mieszkancow.T-15@samorzad.pwr.edu.pl

Skład: 

 1. Julia Borula W-4,
 2. Patryk Gaj W-5,
 3. Janusz Koryciński W-5
Rada Mieszkańców Domu Studenckiego T-16

e-mail: Rada.Mieszkancow.T-16@samorzad.pwr.edu.pl

Skład: 

 1. Piotr Dynowski W-5 – Przewodniczący Rady,
 2. Adam Guzior W-12,
 3. Marek Kotas W-2,
Rada Mieszkańców Domu Studenckiego T-19

e-mail: Rada.Mieszkancow.T-19@samorzad.pwr.edu.pl

Skład: 

 1. Beata Fijałkowska W-9
 2. Ewelina Małek W-9,
 3. Karol Wojtowicz W-4,

Rada Mieszkańców Domu Studenckiego T-22

e-mail: Rada.Mieszkancow.T-22@samorzad.pwr.edu.pl

Skład: 

 1. Mateusz Klimczak W-11,
 2. Kamila Kokoszka W-10,
 3. Honorata Poturaj W-10,

Nasza strona jest niesamowita i używa cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili.

Akceptuję