TWOJA PRZEGLĄDARKA JEST NIEAKTUALNA.

Wykryliśmy, że używasz nieaktualnej przeglądarki, przez co nasz serwis może dla Ciebie działać niepoprawnie. Zalecamy aktualizację lub przejście na inną przeglądarkę.

Radio LUZ
Samorząd Studencki Politechniki Wrocławskiej

Poskrom Sesję

Poskrom Sesję

Czym jest sesja?

To jeden z dwóch okresów w roku akademickim liczony od pierwszego do ostatniego egzaminu na danym wydziale uczelni, rozpoczynający się pod koniec każdego semestru. Na koniec pierwszego semestru odbywa się sesja zimowa, na koniec drugiego-letnia. Popularnie uznaje się wyraz S.E.S.J.A. za skrót od słów: System Eliminacji Studentów Jest Aktywny.

Jak długo trwa sesja?

Sesja egzaminacyjna na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych wieczorowych trwa 13 dni roboczych oraz 2 lub 3 soboty w trakcie trwania sesji.

Dokładne daty znajdziesz tutaj: https://samorzad.pwr.edu.pl/dla-studenta/na-skroty/kalendarz-akademicki/

Kiedy będę znać termin egzaminów? Gdzie znajduje się harmonogram sesji?

Do końca szóstego tygodnia zajęć zorganizowanych semestru dziekan ogłasza harmonogram sesji egzaminacyjnej i dostępny jest do wglądu na tablicy ogłoszeń w pobliżu Twojego dziekanatu i/lub na stronie internetowej wydziału.

O czym muszę pamiętać idąc na egzamin?

Podczas egzaminu trzeba wziąć ze sobą swoją własna, ważną legitymację. Gdy przy sprawdzaniu tożsamości studenta, nie będziesz miał/a przy sobie legitymacji, nie zostaniesz wpuszczony na egzamin.

Nie jest to obowiązek, ale na egzamin wypada ubrać się na galowo, albo co najmniej schludnie i kulturalnie.

Kiedy będę znać wyniki egzaminu?

Wyniki egzaminu w formie oceny powinny być wpisane do systemu JSOS w ciągu trzech dni roboczych od dnia przeprowadzenia egzaminu i nie później niż w drugim dniu roboczym po zakończeniu sesji egzaminacyjnej.

Czy mogę zobaczyć moją pracę?

Oczywiście, prawem studenta jest wgląd do swoich ocenionych prac, m.in. pracy egzaminacyjnej. Miejsce i termin wglądu do prac ustalane jest przez bądź w porozumieniu z prowadzącym zajęcia.

Czy mogę pisać egzamin w innym terminie?

W przypadku zdarzeń losowych, bądź w porozumieniu z egzaminatorem i za zgodą dziekana, można przystąpić do egzaminu w innym terminie.

Czym jest egzamin komisyjny? W jakich okolicznościach się odbywa?

  1. Aby przystąpić do egzaminu komisyjnego należy złożyć wniosek z uzasadnieniem. Można
  2. Odbywa się on w przypadku, gdy student kwestionuje uzyskaną ocenę ze względu na sposób, warunki, zakres lub formę przeprowadzenia egzaminu.
  3. Egzamin zdawany jest przed komisją egzaminu komisyjnego w składzie: dziekan lub prodziekan, który przewodniczy komisji, oraz dwóch nauczycieli akademickich, specjalistów w zakresie wiedzy lub umiejętności objętych egzaminem, powoływanych przez dziekana.
  4. Ocena z egzaminu komisyjnego jest zastępuje ocenę wpisaną wcześniej, bez względu na rezultat (tzn. nie ma wpisywania ‘lepszej’ oceny z dwóch).

Nasza strona jest niesamowita i używa cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili.

Akceptuję