Zarząd Parlamentu Studentów

Filip Wiktor Ogonowski
Przewodniczący Zarządu Parlamentu Studentów
Michał Gogół
Wiceprzewodniczący Zarządu ds. Kontaktu z Partnerami Zewnętrznymi
Magdalena Grzegorzewska
Wiceprzewodnicząca Zarządu ds. Działalności Studenckiej
Daniel Lewandowski
Wiceprzewodniczący Zarządu ds. Stypendiów i Pomocy Materialnej
Kornel Flaga
Członek Zarządu ds. Kultury
Martyna Adamczyk
Członek Zarządu ds. Promocji
Szymon Połczyński
Członek Zarządu ds. Organizacji
Kacper Pietrzyk
Członek Zarządu ds. Informatyzacji
Przemysław Biernacki
Członek Zarządu ds. Jakości Kształcenia i Praw Studenta
Pełnomocnik Zarządu ds. Juwenaliów