Zarząd Parlamentu Studentów

Filip Wiktor Ogonowski
Przewodniczący Zarządu Parlamentu Studentów
Michał Gogół
Wiceprzewodniczący Zarządu ds. Kontaktu z Partnerami Zewnętrznymi
Magdalena Grzegorzewska
Wiceprzewodnicząca Zarządu ds. Działalności Studenckiej
Daniel Lewandowski
Wiceprzewodniczący Zarządu ds. Stypendiów i Pomocy Materialnej
Przemysław Biernacki
Członek Zarządu ds. Jakości Kształcenia i Praw Studenta
Kornel Flaga
Członek Zarządu ds. Kultury
Jurand Kołodziej
Członek Zarządu ds. Promocji
Pełnomocnik Zarządu ds. Juwenaliów
Magdalena Grałek
Pełnomocnik Zarządu ds. WISS