Zarząd Parlamentu Studentów

Filip Wiktor Ogonowski
Przewodniczący Zarządu Parlamentu Studentów
Daniel Lewandowski
Wiceprzewodniczący Zarządu ds. Stypendiów i Pomocy Materialnej
Łukasz Świerczyński
Wiceprzewodniczący Zarządu ds. Organizacji
Przemysław Biernacki
Członek Zarządu ds. Jakości Kształcenia i Praw Studenta
Krystian Cieślak
Członek Zarządu ds. Współpracy Międzynarodowej i Mobilności
Michał Gogół
Członek Zarządu ds. Kontaktu z Partnerami Zewnętrznymi
Jurand Kołodziej
Członek Zarządu ds. Promocji
Magdalena Ziemlińska
Członek Zarządu ds. Kultury
Pełnomocnik Zarządu ds. Juwenaliów
Magdalena Grałek
Pełnomocnik Zarządu ds. WISS