I Posiedzenie Komisji Wydziałowej ds. Finansowania Działalności Studenckiej Wydziału Mechaniczno-Energetycznego

24 lutego, w piątek, o godzinie 9:00, w sali 103 w budynku A-4 odbędzie się I Posiedzenie Komisji Wydziałowej ds. Finansowania Działalności Studenckiej Wydziału Mechaniczno-Energetycznego.
Komisja została powołana na mocy Porozumienia podpisanego przez Jego Magnificencję Rektora, Zarząd Parlamentu Studentów oraz Radę Doktorantów 19 stycznia bieżącego roku.
Na posiedzeniu zostaną ogłoszone terminy najbliższych konkursów.
Dokumenty regulujące pracę Komisji oraz wzory wniosków znajdują się pod adresem: http://samorzad.pwr.edu.pl/fds_wnioski/Czytaj więcej, skomentuj →

[Aktualizacja] Obwieszczenie wyborcze nr 04/2017

Komisja Wyborcza Studentów ma przyjemność ogłosić nowe terminy wyborów na :

 • Członka Komisji Wyborczej Studentów – 3 mandaty
 • Członka Kolegium Senatorów Studenckich3 mandaty (Wydziały W-3, W-7, W-8)
 • Członka Komisji Rewizyjnej –  2 mandaty (Wydziały W-7, W-12)

———————————————————————————————-

Wybory uzupełniające do Komisji Wyborczej Studentów na kadencję 2016-2020

Bierne prawo wyborcze przysługuje wszystkim studentom Politechniki Wrocławskiej posiadającym prawa studenta.
Czynne prawo wyborcze przysługuje członkom Studenckiego Kolegium Wyborczego.

Forma wyborów: zebranie wyborcze, urnowe.

Miejsce i termin wyborów: 14.03.2016 r. w sali senatu w budynku A1 o godz. 19:00

Karta zgłoszeniowa do pobrania: tutaj.
UWAGA! Na karcie zgłoszeniowej należy
Czytaj więcej, skomentuj →

I Posiedzenie Komisji Wydziałowej ds. Finansowania Działalności Studenckiej Wydziału Architektury

28 lutego, we wtorek, o godzinie 10:00 odbędzie się I Posiedzenie Komisji Wydziałowej ds. Finansowania Działalności Studenckiej Wydziału Architektury.
Komisja została powołana na mocy Porozumienia podpisanego przez Jego Magnificencję Rektora, Zarząd Parlamentu Studentów oraz Radę Doktorantów 19 stycznia bieżącego roku.
Na posiedzeniu zostaną ogłoszone terminy najbliższych konkursów.
Dokumenty regulujące pracę Komisji oraz wzory wniosków znajdują się pod adresem: http://samorzad.pwr.edu.pl/fds_wnioski/Czytaj więcej, skomentuj →

Przedłużenie terminu składania wniosków K

W związku z licznymi prośbami i brakiem wysłania informacji o konkursie na grupie aktywnych Komisja Centralna zdecydowała dzisiaj o wydłużeniu terminu składania wniosków K na działalność kulturalno-społeczną do 24 lutego (piątek) do godziny 10:00. Przypominamy, aby wniosek został rozpatrzony musi zostać złożony zarówno w wersji papierowej do Działu Studenckiego jak i w wersji elektronicznej na adres kfds@pwr.edu.pl.… Czytaj więcej, skomentuj →

Rozstrzygnięcie konkursu B dot. projektów kulturalno-społecznych

Informujemy, że w dniu 17 lutego 2017 roku Komisja Centralna ds. Finansowania Działalności Studenckiej rozstrzygnęła konkurs na wnioski budżetowe B dla organizacji i agend kultury, dofinansowanych w grupie B dot. projektów kulturalno-społecznych.

Dofinansowanie działalności uzyskały następujące podmioty:

 1. Miesięcznik Studentów Politechniki Wrocławskiej „ŻAK”, wartość dofinansowania wynosi: 29 700 zł
 2. Dyskusyjny Klub Filmowy „Politechnika”, wartość dofinansowania wynosi: 16 713zł
 3. Uczelniana Organizacja Studencka DONUM, wartość dofinansowania wynosi: 400zł
 4. Stowarzyszenie para Artystycznej Fotografii SpAF, wartość dofinansowania wynosi: 4 600zł
 5. Akademickie Stowarzyszenie Informatyczne, wartość dofinansowania wynosi: 700zł
 6. Klub Speleologiczny PWr, wartość dofinansowania wynosi: 2 000zł
 7. Klub Studencki Bajer, wartość dofinansowania wynosi: 5 650zł
 8. Akademicki Chór
Czytaj więcej, skomentuj →

Odwołanie spotkań w sprawie wyborów członka Zarządu Parlamentu Studentów ds. działalności studenckiej

Z przykrością informujemy, że w związku z zgłoszeniami dużej ilości zastrzeżeń do terminów spotkań w sprawie wyborów członka Zarządu Parlamentu Studentów ds. działalności studenckiej w trakcie sesji egzaminacyjnej spotkanie w celu prezentacji kandydatów w dniu dzisiejszym oraz posiedzenie Studenckiego Kolegium Wyborczego w czwartek 23 lutego zostały odwołane.

Najbliższe informacje w sprawie terminów spotkań zostaną opublikowane wkrótce. Wstępne terminy spotkań to: 28 lutego (poniedziałek) – prezentacje kandydatów, 7 marca – posiedzenie Studenckiego Kolegium Wyborczego w celu dokonania wyboru.… Czytaj więcej, skomentuj →

Rozstrzygnięcie konkursu na Koła Strategiczne Politechniki Wrocławskiej 2017

Informujemy, że w dniu 13 lutego 2017 roku Komisja Centralna ds. Finansowania Działalności Studenckiej rozstrzygnęła konkurs na Koła Strategiczne Politechniki Wrocławskiej.

W roku 2017 status Koła Strategicznego uzyskały następujące podmioty:
1. Akademicki Klub Lotniczy, wartość dofinansowania wynosi: 114 525,00zł.
2. Koło Naukowe Pojazdów i Robotów Mobilnych, wartość dofinansowania wynosi: 81 100,00zł.
3. Koło Naukowe PWR Racing Team, wartość dofinansowania wynosi: 94 635,00zł.
4. Koło Naukowe Pojazdów Niekonwencjonalnych OFF-ROAD, wartość dofinansowania wynosi: 97 200,00zł.
5. Koło Naukowe Statystyki Matematycznej „Gauss”, wartość dofinansowania wynosi: 10 000,00zł.

Łączna pula finansowa przeznaczona na działalność Kół Strategicznych w 2017 roku wynosi 397 460,00zł (20% … Czytaj więcej, skomentuj →

Ogłoszenie konkursu K oraz posiedzenia Komisji Centralnej w tej sprawie

Komisja Centralna ds. Finansowania Działalności Studenckiej ogłasza konkurs na wnioski K (zakres działalności kulturalno-społeczny). Wnioski należy składać do 22 lutego (środa) do godziny 14:00 do Działu Studenckiego w budynku H-14 (I piętro), a także wysłać elektronicznie na adres kfds@pwr.edu.pl w tym samym terminie. Zgłoszenia ważne są tylko w przypadku złożenia wniosków w obu wyżej wymienionych formach. Posiedzenie w sprawie rozstrzygnięcia konkursu odbędzie się 27 lutego o godzinie 12:30 w sali 122 w budynku A-1.

Wzory wniosków, zasady finansowania działalności studenckiej oraz Porozumienie, określające system finansowania działalności studenckiej w Politechnice Wrocławskiej można znaleźć pod adresem:

Dofinansowania

Czytaj więcej, skomentuj →