Rozstrzygnięcie konkursu B dot. projektów kulturalno-społecznych

Informujemy, że w dniu 17 lutego 2017 roku Komisja Centralna ds. Finansowania Działalności Studenckiej rozstrzygnęła konkurs na wnioski budżetowe B dla organizacji i agend kultury, dofinansowanych w grupie B dot. projektów kulturalno-społecznych.

Dofinansowanie działalności uzyskały następujące podmioty:

  1. Miesięcznik Studentów Politechniki Wrocławskiej „ŻAK”, wartość dofinansowania wynosi: 29 700 zł
  2. Dyskusyjny Klub Filmowy „Politechnika”, wartość dofinansowania wynosi: 16 713zł
  3. Uczelniana Organizacja Studencka DONUM, wartość dofinansowania wynosi: 400zł
  4. Stowarzyszenie para Artystycznej Fotografii SpAF, wartość dofinansowania wynosi: 4 600zł
  5. Akademickie Stowarzyszenie Informatyczne, wartość dofinansowania wynosi: 700zł
  6. Klub Speleologiczny PWr, wartość dofinansowania wynosi: 2 000zł
  7. Klub Studencki Bajer, wartość dofinansowania wynosi: 5 650zł
  8. Akademicki Chór
Czytaj więcej, skomentuj →

Odwołanie spotkań w sprawie wyborów członka Zarządu Parlamentu Studentów ds. działalności studenckiej

Z przykrością informujemy, że w związku z zgłoszeniami dużej ilości zastrzeżeń do terminów spotkań w sprawie wyborów członka Zarządu Parlamentu Studentów ds. działalności studenckiej w trakcie sesji egzaminacyjnej spotkanie w celu prezentacji kandydatów w dniu dzisiejszym oraz posiedzenie Studenckiego Kolegium Wyborczego w czwartek 23 lutego zostały odwołane.

Najbliższe informacje w sprawie terminów spotkań zostaną opublikowane wkrótce. Wstępne terminy spotkań to: 28 lutego (poniedziałek) – prezentacje kandydatów, 7 marca – posiedzenie Studenckiego Kolegium Wyborczego w celu dokonania wyboru.… Czytaj więcej, skomentuj →

Rozstrzygnięcie konkursu na Koła Strategiczne Politechniki Wrocławskiej 2017

Informujemy, że w dniu 13 lutego 2017 roku Komisja Centralna ds. Finansowania Działalności Studenckiej rozstrzygnęła konkurs na Koła Strategiczne Politechniki Wrocławskiej.

W roku 2017 status Koła Strategicznego uzyskały następujące podmioty:
1. Akademicki Klub Lotniczy, wartość dofinansowania wynosi: 114 525,00zł.
2. Koło Naukowe Pojazdów i Robotów Mobilnych, wartość dofinansowania wynosi: 81 100,00zł.
3. Koło Naukowe PWR Racing Team, wartość dofinansowania wynosi: 94 635,00zł.
4. Koło Naukowe Pojazdów Niekonwencjonalnych OFF-ROAD, wartość dofinansowania wynosi: 97 200,00zł.
5. Koło Naukowe Statystyki Matematycznej „Gauss”, wartość dofinansowania wynosi: 10 000,00zł.

Łączna pula finansowa przeznaczona na działalność Kół Strategicznych w 2017 roku wynosi 397 460,00zł (20% … Czytaj więcej, skomentuj →

Ogłoszenie konkursu K oraz posiedzenia Komisji Centralnej w tej sprawie

Komisja Centralna ds. Finansowania Działalności Studenckiej ogłasza konkurs na wnioski K (zakres działalności kulturalno-społeczny). Wnioski należy składać do 22 lutego (środa) do godziny 14:00 do Działu Studenckiego w budynku H-14 (I piętro), a także wysłać elektronicznie na adres kfds@pwr.edu.pl w tym samym terminie. Zgłoszenia ważne są tylko w przypadku złożenia wniosków w obu wyżej wymienionych formach. Posiedzenie w sprawie rozstrzygnięcia konkursu odbędzie się 27 lutego o godzinie 12:30 w sali 122 w budynku A-1.

Wzory wniosków, zasady finansowania działalności studenckiej oraz Porozumienie, określające system finansowania działalności studenckiej w Politechnice Wrocławskiej można znaleźć pod adresem:

Dofinansowania

Czytaj więcej, skomentuj →

Posiedzenie Komisji Centralnej w sprawie wyboru kół strategicznych

Posiedzenie Komisji Centralnej ds. Finansowania Działalności Studenckiej z dnia 10 lutego w sprawie wyboru kół strategicznych Politechniki Wrocławskiej zostało przedłużone w związku z prośbą o uzupełnienie informacji przez niektórych wnioskodawców. Decyzje Komisji w tym zakresie zostaną podane do wiadomości po drugiej części posiedzenia, która odbędzie się 13 lutego o godzinie 12:30 w sali 122 w budynku A-1.… Czytaj więcej, skomentuj →

Obwieszczenie wyborcze nr 04/2017

Komisja Wyborcza Studentów ma przyjemność ogłosić wybory na:

  • Członka Zarządu Parlamentu Studentów kadencji 2016-2018 – 1 mandat
  • Członka Kolegium Senatorów Studenckich kadencji 2016-2020 – 3 mandaty (Wydziały W-3, W-7, W-8)

 

———————————————————————————————-

Wybory na Członka Zarządu Parlamentu Studentów kadencji 2016-2018

Bierne prawo wyborcze przysługuje wszystkim studentom Politechniki Wrocławskiej posiadającym prawa studenta.
Czynne prawo wyborcze przysługuje członkom Studenckiego Kolegium Wyborczego.

Forma wyborów: zebranie wyborcze, urnowe.

Miejsce i termin wyborów: 23.02.2016 r. w sali 2.17 C-13 o godz. 17:00

Proces składania kandydatur jest opisany tutaj.
Karta zgłoszeniowa do pobrania: tutaj.
UWAGA! Na karcie zgłoszeniowej należy wpisać, iż kandyduje … Czytaj więcej, skomentuj →

Obwieszczenie wyborcze nr 03/2017

Komisja Wyborcza Studentów ma przyjemność ogłosić wybory uzupełniające na:
Przewodniczącego Komisji Wyborczej Studentów – 1 wakat

_________________________________________________________________

Wybory uzupełniające na Przewodniczącego Komisji Wyborczej Studentów na kadencję 2016-2018

Czynne i bierne prawo wyborcze przysługuje członkom Komisji Wyborczej Studentów.

Forma wyborów: zebranie wyborcze, urnowe.

Miejsce i termin wyborów: 28.02.2017 –  godzina 17:30

Termin zgłaszania kandydatów upływa 23 lutego bieżącego roku, na zebraniu wyborczym.
Karta zgłoszeniowa do pobrania: tutaj.
UWAGA! Karty należy składać na zebraniu wyborczym. Na karcie zgłoszeniowej należy wpisać, iż kandyduje się na „Przewodniczącego KWS”Czytaj więcej, skomentuj →