Rozstrzygnięcie konkursu na Koła Strategiczne Politechniki Wrocławskiej 2017

Informujemy, że w dniu 13 lutego 2017 roku Komisja Centralna ds. Finansowania Działalności Studenckiej rozstrzygnęła konkurs na Koła Strategiczne Politechniki Wrocławskiej.

W roku 2017 status Koła Strategicznego uzyskały następujące podmioty:
1. Akademicki Klub Lotniczy, wartość dofinansowania wynosi: 114 525,00zł.
2. Koło Naukowe Pojazdów i Robotów Mobilnych, wartość dofinansowania wynosi: 81 100,00zł.
3. Koło Naukowe PWR Racing Team, wartość dofinansowania wynosi: 94 635,00zł.
4. Koło Naukowe Pojazdów Niekonwencjonalnych OFF-ROAD, wartość dofinansowania wynosi: 97 200,00zł.
5. Koło Naukowe Statystyki Matematycznej „Gauss”, wartość dofinansowania wynosi: 10 000,00zł.

Łączna pula finansowa przeznaczona na działalność Kół Strategicznych w 2017 roku wynosi 397 460,00zł (20% … Czytaj więcej, skomentuj →

Ogłoszenie konkursu K oraz posiedzenia Komisji Centralnej w tej sprawie

Komisja Centralna ds. Finansowania Działalności Studenckiej ogłasza konkurs na wnioski K. Wnioski należy składać do 22 lutego (środa) do godziny 14:00 do Działu Studenckiego w budynku H-14 (I piętro), a także wysłać elektronicznie na adres samorzad@pwr.edu.pl w tym samym terminie. Zgłoszenia ważne są tylko w przypadku złożenia wniosków w obu wyżej wymienionych formach. Posiedzenie w sprawie rozstrzygnięcia konkursu odbędzie się 27 lutego o godzinie 12:30 w sali 122 w budynku A-1.

Wzory wniosków, zasady finansowania działalności studenckiej oraz Porozumienie, określające system finansowania działalności studenckiej w Politechnice Wrocławskiej można znaleźć pod adresem:

Dofinansowania

Czytaj więcej, skomentuj →

Posiedzenie Komisji Centralnej w sprawie wyboru kół strategicznych

Posiedzenie Komisji Centralnej ds. Finansowania Działalności Studenckiej z dnia 10 lutego w sprawie wyboru kół strategicznych Politechniki Wrocławskiej zostało przedłużone w związku z prośbą o uzupełnienie informacji przez niektórych wnioskodawców. Decyzje Komisji w tym zakresie zostaną podane do wiadomości po drugiej części posiedzenia, która odbędzie się 13 lutego o godzinie 12:30 w sali 122 w budynku A-1.… Czytaj więcej, skomentuj →

Obwieszczenie wyborcze nr 04/2017

Komisja Wyborcza Studentów ma przyjemność ogłosić wybory na:

  • Członka Zarządu Parlamentu Studentów kadencji 2016-2018 – 1 mandat
  • Członka Kolegium Senatorów Studenckich kadencji 2016-2020 – 3 mandaty (Wydziały W-3, W-7, W-8)

 

———————————————————————————————-

Wybory na Członka Zarządu Parlamentu Studentów kadencji 2016-2018

Bierne prawo wyborcze przysługuje wszystkim studentom Politechniki Wrocławskiej posiadającym prawa studenta.
Czynne prawo wyborcze przysługuje członkom Studenckiego Kolegium Wyborczego.

Forma wyborów: zebranie wyborcze, urnowe.

Miejsce i termin wyborów: 23.02.2016 r. w sali 2.17 C-13 o godz. 17:00

Proces składania kandydatur jest opisany tutaj.
Karta zgłoszeniowa do pobrania: tutaj.
UWAGA! Na karcie zgłoszeniowej należy wpisać, iż kandyduje … Czytaj więcej, skomentuj →

Obwieszczenie wyborcze nr 03/2017

Komisja Wyborcza Studentów ma przyjemność ogłosić wybory uzupełniające na:
Przewodniczącego Komisji Wyborczej Studentów – 1 wakat

_________________________________________________________________

Wybory uzupełniające na Przewodniczącego Komisji Wyborczej Studentów na kadencję 2016-2018

Czynne i bierne prawo wyborcze przysługuje członkom Komisji Wyborczej Studentów.

Forma wyborów: zebranie wyborcze, urnowe.

Miejsce i termin wyborów: 23.02.2017 –  godzina 15:30

Termin zgłaszania kandydatów upływa 23 lutego bieżącego roku, na zebraniu wyborczym.
Karta zgłoszeniowa do pobrania: tutaj.
UWAGA! Karty należy składać na zebraniu wyborczym. Na karcie zgłoszeniowej należy wpisać, iż kandyduje się na „Przewodniczącego KWS”Czytaj więcej, skomentuj →

2. spotkanie wyborcze do Komisji Wydziałowej ds. Finansowania Działalności Studenckiej W8

W związku z brakiem kworum podczas pierwszego spotkania wyborczego podczas wyborów uzupełniających do Komisji Wydziałowej ds. Finansowania Działalności Studenckiej W8, drugie spotkanie zwołane zostaje na dzień 13 lutego 2017 roku, godzina 12:00, sala 1a12, B-4. Zgodnie z §15 porozumienia, podczas 2. spotkania kworum nie jest wymagane w celu wyboru przedstawicieli do Komisji.… Czytaj więcej, skomentuj →

Zgłoszenia kandydatów na członka Zarządu Parlamentu Studentów ds. działalności studenckiej

Z przykrością informujemy, że z dniem 19 lutego z funkcji członka Zarządu Parlamentu Studentów ds. działalności studenckiej rezygnuje Dawid Stanasiuk. W związku z powyższym faktem ogłaszamy poszukiwanie kandydata na członka Zarządu.

Do zgłoszenia wymagane jest wykonanie następujących czynności do 19 lutego 2017 roku:

1) Wypełnienie formularza na stronie: https://goo.gl/forms/mf9wY5WxXlKjADaK2

2) Przesłanie na adres samorzad@pwr.edu.pl aktualnego CV oraz listu motywacyjnego tytułem „Zgłoszenie ZPS”.

3) Przesłanie na adres samorzad@pwr.edu.pl prezentacji multimedialnej (krótka prezentacja kandydatury na spotkanie otwarte Studenckiego Kolegium Wyborczego).

Kandydaci będą mogli zaprezentować się przed Studenckim Kolegium Wyborczym, na otwartym dla wszystkich studentów spotkaniu 20 lutego o godzinie 17:00 w Czytaj więcej, skomentuj →

Wybory uzupełniające do Wydziałowej Komisji Finansowania Działalności Studenckiej W8

Z powodu wyboru zbyt małej liczby przedstawicieli studentów do Komisji Wydziałowych ds. Finansowania Działalności Studenckiej na Wydziałe W8 odbędzie się spotkanie wyborcze w celu uzupełnienia brkaującego mandatu. Kartę wyborczą należy przynieść na spotkanie. Spotkanie wyborcze odbędzie się dnia 8 lutego o godzinie 17:30 w sali 1a12 w budynku B-4.
Więcej informacji o obowiązkach przedstawicieli wybranych do Komisji oraz wzór karty wyborczej można znaleźć tutaj.… Czytaj więcej, skomentuj →